Beloftelied

Wij hebben u, o Jezus plechtig beloofd
U altijd te erkennen als opperhoofd.

Refrein:

Geef dat w’u minnen zouden,
Steeds meer en meer.
Help ons belofte houden, Jesus onze Heer.

Wij hebben het gezworen dat gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen als opperscout.

Refrein

Wij zullen gans ons leven lijk gij’t gebood
U volgen en u dienen tot aan ons dood.

Refrein